نمونه کارها

قالب بلاگر

یک کار تصویری

در بیابان

یک کار تصویری

اسلیپی گیمز

ویدئوی لایت باکس

جنگ جهانی ایکس

تصویر لایت باکس

باتری خالی

صوت لایت باکس

جادوگر ویزارد

گالری لایت باکس

روبات شینی

یک کار تصویری

محافظت از ویروس

یک کار تصویری

الماس قرمز

یک کار تصویری